Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2007 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów wykonywania przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego oraz przedsiębiorców wykonujących działalność kantorową obowiązku przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2007-10-05
Data wydania:
2007-09-17
Data wejścia w życie:
2007-10-15
Data uchylenia:
2010-01-01
Uwagi:
par. 14 w zakresie, w jakim dotyczy funduszy inwestycyjnych utracił moc z dniem 21 kwietnia 2010 r.
Organ wydający:
  • MIN. FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (5)
Akty uchylające (1)