Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2007-10-18
Data wydania:
2007-09-07
Data wejścia w życie:
2008-01-01
Uwagi:
art. 3, 4 i 11 wchodzą w życie z dniem 18 października 2007 r. , art. 1 pkt 18 lit. a wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Odesłania (5)
Akty zmieniające (1)