Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2007-10-19
Data wydania:
2007-09-07
Data wejścia w życie:
2008-10-01
Uwagi:
Art. 20 ust. 3-5 wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2008 r., art. 45 wchodzi w życie 3 listopada 2007 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS RODZINY
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Akty zmienione (10)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (4)
Odesłania (6)
Akty wykonawcze (18)
Orzeczenie TK (2)
Informacja o tekście jednolitym (13)
Akty zmieniające (46)
Dyrektywy europejskie (2)