Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie trybu przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, a także związanych z tym obowiązków Policji

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2007-12-18
Data wydania:
2007-12-07
Data wejścia w życie:
2007-12-18
Data uchylenia:
2023-03-07
Uwagi:
Par. 1 w zakresie dotyczącym osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy, wchodzą w życie z dniem określonym w decyzji Rady, zgodnie z art. 55 ust. 2 rozp. (WE) nr 1987/2006 (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006, str. 4).
Organ wydający:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmieniające (1)
Uchylenia wynikające z (1)
Dyrektywy europejskie (1)