Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2007-02-27
Data wydania:
2007-01-26
Data wejścia w życie:
2007-02-27
Data obowiązywania:
2007-02-27
Data uchylenia:
2015-03-15
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej
Uwagi:
art. 25 ust. 4,5 i 7 wchodzi w życie z dniem 15 marca 2007 r. Z dniem 15 marca 2008 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (na podst. Dz. U. z 2008 r. Nr 44, poz. 262)
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU WSI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Akty uchylone (4)
Akty uznane za uchylone (4)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (166)
Informacja o tekście jednolitym (2)
Akty zmieniające (11)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (21)