Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2007-03-21
Data wydania:
2007-02-16
Data wejścia w życie:
2007-04-21
Uwagi:
zawiera odesłanie do Traktatu o Unii Europejskiej Dz. Urz. WE C 325 z 24 grudnia 2002 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (25)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (3)
Odesłania (8)
Akty wykonawcze (33)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (8)
Akty zmieniające (26)
Dyrektywy europejskie (4)