Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2007-05-11
Data wydania:
2007-04-13
Data wejścia w życie:
2007-06-11
Uwagi:
art. 1 pkt 43 lit. b i d oraz lit. e w zakresie art. 154 pkt 17-19, art. 1 pkt 44, art. 1 pkt 48, 49 w zakresie art. 172-176, art. 1 pkt 51, 52 w zakresie art. 184 ust. 2-6, art. 185-193a i art. 1 pkt 53-55 wchodzą w życie z dniem 12 października 2007 r., natomiast art. 1 pkt 49 w zakresie art. 176a i art. 7 ust. 1 wchodzą w życie z dniem 26 maja 2007 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (4)