Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2007-06-11
Data wydania:
2007-05-24
Data wejścia w życie:
2007-06-11
Data obowiązywania:
2007-06-11
Uwagi:
Objęte tekstem jednolitym z dniem 26 marca 2013 r. (Dz. U. poz 392), z wyjątkiem art. 3-5.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Dyrektywy europejskie (6)