Regulamin Poczty Listowej, sporządzony w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Umowa międzynarodowa
Data ogłoszenia:
2007-06-21
Data wydania:
2005-01-28
Data wejścia w życie:
2006-01-01
Uwagi:
Status Umowy ustalono na podstawie Internetowej Bazy Traktatów MSZ: https://traktaty.msz.gov.pl/umowa-5