Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2007-07-29
Data wydania:
2007-06-15
Data wejścia w życie:
2007-07-30
Uwagi:
Art. 1 pkt 5 i art. 13 wchodzą w życie z dniem 29 czerwca 2007 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.; art. 1 pkt 14, 15, 17 lit. a i pkt 34 oraz art. 11 i 12 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (8)
Akty uznane za uchylone (7)
Odesłania (5)