Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2007-07-05
Data wydania:
2007-05-24
Data wejścia w życie:
2007-07-20
Uwagi:
Odesłanie do przepisów UE (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006), (Dz. Urz. WE L 203 z 01.08.2002), (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002), (Dz. Urz. WE L 327 z 12.12.2001, str. 1), (DZ. Urz. WE L 81 z 21.03.2001, str. 1), (Dz. Urz. UE L 69 z 13.03.2003, str. 10).
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (17)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (6)
Dyrektywy europejskie (7)