Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2007-07-09
Data wydania:
2007-06-15
Data wejścia w życie:
2007-10-10
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka
Uwagi:
Z dniem 1 stycznia 2016 r. tytuł ustawy otrzymuje brzmienie "o licencji doradcy restrukturyzacyjnego" na podstawie Dz. U. z 2015 r. poz. 978 art. 440 pkt 1
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (19)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (14)