Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2007-08-18
Data wydania:
2007-07-11
Data wejścia w życie:
2008-01-01
Data uchylenia:
2010-01-01
Uwagi:
par. 1 pkt 3 lit. c i d, pkt 4 i 5 wchodzą w zycie z dniem 18 lipca 2007 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.
Organ wydający:
  • MIN. FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Uchylenia wynikające z (1)