Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2007-07-24
Data wydania:
2007-06-29
Data wejścia w życie:
2007-08-08
Data uchylenia:
2021-01-23
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (6)
Akty wykonawcze (30)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (5)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (14)