Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2007-07-31
Data wydania:
2007-06-29
Data wejścia w życie:
2007-08-31
Uwagi:
art. 1 pkt 18, 23-25 i 31, art. 2 pkt 1, 3 i 4, pkt 6 lit. d w zakresie dodawanego ust. 4b i pkt 12 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2008 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uznane za uchylone (10)
Odesłania (4)
Orzeczenie TK (1)
Akty zmieniające (1)