Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2008-10-31
Data wydania:
2008-10-03
Data wejścia w życie:
2008-11-15
Uwagi:
art. 1 pkt 2, 4, 5, 15, 17 i 18 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uznane za uchylone (3)