Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 2008 r. sygn. akt U 4/08

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2008-11-03
Data wydania:
2008-10-27
Data wejścia w życie:
2008-11-03
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Orzeczenie TK dla aktu (2)
Odesłania (3)