Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2008-11-21
Data wydania:
2008-10-24
Data wejścia w życie:
2008-12-06
Data uchylenia:
2022-04-23
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (1)
Akty uchylające (1)