Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2008-11-27
Data wydania:
2008-10-24
Data wejścia w życie:
2008-12-28
Uwagi:
art. 27 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu nadanym niniejsza ustawą wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (7)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (2)