Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2008-12-05
Data wydania:
2008-11-07
Data wejścia w życie:
2008-12-20
Data obowiązywania:
2008-12-20
Uwagi:
Art. 5 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., art. 6 pkt 21 lit. a tiret czwarte i pkt 28 oraz art. 13, wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU REGIONALNEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Akty uznane za uchylone (10)
Odesłania (4)
Dyrektywy europejskie (5)