Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2008-12-09
Data wydania:
2008-11-07
Data wejścia w życie:
2008-12-24
Uwagi:
Art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się od dnia 1 lipca 2011 r. Art 3 pkt 1 lit. b wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2009 r. Art. 3 pkt 2-11 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uznane za uchylone (5)
Odesłania (3)
Dyrektywy europejskie (2)