Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2008-12-24
Data wydania:
2008-12-17
Data wejścia w życie:
2009-01-01
Organ wydający:
  • MIN. INFRASTRUKTURY
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (2)