Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2008-12-29
Data wydania:
2008-09-04
Data wejścia w życie:
2009-01-13
Uwagi:
Art. 1 pkt 30 wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2009 r., art. 1 pkt 100 wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2009 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (4)
Dyrektywy europejskie (6)