Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2009

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2008-12-31
Data wydania:
2008-12-22
Data wejścia w życie:
2009-01-01
Data uchylenia:
2009-07-01
Organ wydający:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Podstawa prawna (5)
Podstawa prawna z art. (5)
Odesłania (5)
Akty uchylające (1)