Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2008-04-17
Data wydania:
2008-03-18
Data wejścia w życie:
2008-05-02
Data uchylenia:
2016-01-18
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (7)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (31)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (57)
Akty zmieniające (2)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (3)