Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2008-05-30
Data wydania:
2008-04-11
Data wejścia w życie:
2008-12-25
Uwagi:
Art. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2-4, oraz art. 2 ust. 1 wchodzą w życie z dniem 31 sierpnia 2008 r., art. 1 pkt 9 oraz art. 6 ust. 1-6 wchodzą w życie z dniem 31 lipca 2008 r., art. 1 pkt 5-8, art. 5 oraz art. 6 ust. 7-9 wchodzą w życie z dniem 14 czerwca 2008 r. Objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2012, poz. 264 z wyjątkiem art. 2 - 8
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Akty uznane za uchylone (3)
Odesłania (4)
Dyrektywy europejskie (4)