Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2008-06-09
Data wydania:
2008-05-09
Data wejścia w życie:
2008-06-24
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU WSI
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (26)
Akty uchylone (7)
Akty uznane za uchylone (24)
Odesłania (6)
Akty wykonawcze (130)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (22)
Dyrektywy europejskie (1)