Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2008-07-17
Data wydania:
2008-06-13
Data wejścia w życie:
2008-07-17
Data obowiązywania:
2008-07-17
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)