Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
2008-07-29
Data wydania:
2008-07-21
Data wygaśnięcia:
2014-10-21
Uwagi:
tekst jednolity nie obejmuje: art. 67, art. 68 ust. 3 i art. 71-77 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 179)
Organ wydający:
  • MARSZAŁEK SEJMU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Tekst jednolity dla aktu (1)
Dyrektywy europejskie (14)