Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2008-08-08
Data wydania:
2008-07-25
Data wejścia w życie:
2008-08-23
Data obowiązywania:
2008-08-23
Uwagi:
Art. 1 pkt 25, pkt 36 i pkt 37 wchodzą w życie z dniem 1 września 2008 r., art. 1 pkt 6, pkt 13 lit. b, pkt 30 i pkt 35 oraz art. 2 pkt 5 i pkt 6 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., art. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a i pkt 24 lit. b wchodzą w życie z dniem 1 września 2009 r., art. 2 pkt 7 wchodzi w życie 9 sierpnia 2009 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (4)
Akty zmienione (3)
Akty uznane za uchylone (8)
Akty zmieniające (1)