Poprawki do Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Umowa międzynarodowa
Data ogłoszenia:
2008-08-27
Data wydania:
2000-10-18
Data wejścia w życie:
2003-11-01
Data uchylenia:
2000-12-21
Akty zmienione (1)
Akty uchylające (1)