Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2009-01-12
Data wydania:
2008-12-06
Data wejścia w życie:
2009-03-01
Uwagi:
objęte tekstem jednolitym z wyj. przepisów art. 139-153
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (15)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (85)
Odesłania (8)
Akty wykonawcze (345)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (8)
Akty zmieniające (80)
Dyrektywy europejskie (28)