Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2009-09-24
Data wydania:
2009-08-27
Data wejścia w życie:
2010-01-01
Uwagi:
art. 40 ust. 3 pkt 2, art. 41 ust. 4 oraz art. 142 pkt 11 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., natomiast art. 174 pkt 2 oraz art. 175 ust. 1 pkt 4 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS RYBOŁÓWSTWA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU REGIONALNEGO
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
  • MIN. FINANSÓW
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU WSI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Odesłania (9)
Akty wykonawcze (440)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (7)
Akty zmieniające (98)
Dyrektywy europejskie (12)