Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2009-10-06
Data wydania:
2008-09-04
Data wejścia w życie:
2009-10-21
Uwagi:
art. 1 pkt 38 wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2011 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (17)
Akty uznane za uchylone (5)
Odesłania (13)
Dyrektywy europejskie (7)