Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2009-11-30
Data wydania:
2009-11-19
Data wejścia w życie:
2010-01-01
Uwagi:
art. 95 w zakresie art. 21 ust. 1 pkt 6, art. 106 pkt 1 i pkt 4 lit. a oraz art. 116 pkt 4 wchodzą w życie z dniem 2 stycznia 2016 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • PRZEW. KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (26)
Akty uchylone (7)
Akty uznane za uchylone (17)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (76)
Orzeczenie TK (4)
Informacja o tekście jednolitym (7)
Akty zmieniające (28)