Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2009-02-17
Data wydania:
2009-01-23
Data wejścia w życie:
2009-03-04
Uwagi:
Art. 60 pkt 1-5 i 19, art. 65 ust. 1 i 3-7, art. 66 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i 3 wchodzą w życie z dniem 5 maja 2009 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (8)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (10)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (62)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (7)
Akty zmieniające (22)