Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2009-12-16
Data wydania:
2009-11-19
Data wejścia w życie:
2009-12-16
Data obowiązywania:
2009-12-16
Uwagi:
Objęte tekstem jednolitym z dniem 12 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 191), z wyjątkiem art. 2
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)