Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2009-03-31
Data wydania:
2008-11-06
Data wejścia w życie:
2009-05-21
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Odesłania (8)
Akty wykonawcze (46)
Orzeczenie TK (2)
Informacja o tekście jednolitym (8)
Akty zmieniające (35)