Ustawa z dnia 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2009-04-01
Data wydania:
2009-03-06
Data wejścia w życie:
2009-05-02
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (3)
Odesłania (2)