Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2009-04-07
Data wydania:
2009-03-19
Data wejścia w życie:
2009-04-22
Uwagi:
wyjątki dotyczące daty wejścia w życie patrz art. 26
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (8)
Akty uznane za uchylone (7)
Odesłania (3)
Akty zmieniające (7)