Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2009-04-23
Data wydania:
2009-03-20
Data wejścia w życie:
2009-05-08
Data uchylenia:
2012-01-25
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Odesłania (2)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (2)