Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2009-05-14
Data wydania:
2009-04-03
Data wejścia w życie:
2009-05-29
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS RYBOŁÓWSTWA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (45)
Informacja o tekście jednolitym (2)
Akty zmieniające (4)
Dyrektywy europejskie (2)