Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2009-05-21
Data wydania:
2009-04-24
Data wejścia w życie:
2009-06-05
Uwagi:
art. 1 ust. 1 i art. 12 wchodzą w życie z dniem 21 maja 2009 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (10)
Akty uznane za uchylone (5)
Akty wykonawcze (1)