Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2009-05-28
Data wydania:
2009-04-24
Data wejścia w życie:
2010-01-01
Uwagi:
art. 1 pkt 4,14, 26, 29 i pkt 61 w zakresie art. 124 124a, art. 5, art. 7 oraz art. 9 ust. 3 wchodzą w życie z dniem 12 czerwca 2009 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Akty uznane za uchylone (9)
Odesłania (5)
Akty zmieniające (1)