Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2009 r. sygn. akt SK 54/08

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2009-06-04
Data wydania:
2009-05-25
Data wejścia w życie:
2009-06-04
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Orzeczenie TK dla aktu (1)
Odesłania (2)