Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2009-06-05
Data wydania:
2009-04-24
Data wejścia w życie:
2009-07-06
Uwagi:
Art. 1 pkt 41 w zakresie art. 180a ust. 3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (12)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (1)
Dyrektywy europejskie (2)