Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2009-06-08
Data wydania:
2009-05-22
Data wejścia w życie:
2009-06-08
Uwagi:
art. 1 pkt 7 wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2009 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (3)
Odesłania (5)