Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2009-06-19
Data wydania:
2009-05-22
Data wejścia w życie:
2009-07-04
Uwagi:
Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2012, poz. 633 z dniem 26 kwietnia 2012 r. z wyjątkiem art. 2 - 8
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (2)
Dyrektywy europejskie (15)