Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2009-06-25
Data wydania:
2009-05-07
Data wejścia w życie:
2009-07-10
Organ wydający:
 • SEJM
Organ zobowiązany:
 • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
 • MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ
 • MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 • RADA MINISTRÓW
 • PREZ. RADY MINISTRÓW
 • MIN. ZDROWIA
 • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
 • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
 • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (35)
Akty uznane za uchylone (30)