Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2009-06-25
Data wydania:
2009-05-07
Data wejścia w życie:
2009-07-10
Data obowiązywania:
2009-07-10
Uwagi:
art. 1 pkt 15 i 18 wchodza w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., art. 1 pkt 17 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Akty uznane za uchylone (5)
Dyrektywy europejskie (4)